โต๊ะวางเครื่องชั่ง

  • Weighing Table 01
  • Weighing Table 02
  • Weighing Table 01
  • Weighing Table 02

โต๊ะวางเครื่องชั่ง

DIMENSION:

Model: BT 351 : Single position
0.60 x 0.80 x 0.80 m. (Wx Lx H)

Model: BT 352 : Double position
0.60 x 0.90 x 0.80 m. (Wx Lx H)