โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง

 • Wall Operating Table 01
 • Wall Operating Table 02
 • Wall Operating Table 03
 • Wall Operating Table 04
 • Wall Operating Table 05
 • Wall Operating Table 06
 • Wall Operating Table800
 • Wall Operating Table 01
 • Wall Operating Table 02
 • Wall Operating Table 03
 • Wall Operating Table 04
 • Wall Operating Table 05
 • Wall Operating Table 06
 • Wall Operating Table800

โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง

DIMENSION: