โต๊ะปฎิบัติการกลาง

 • Operating Table 01
 • Operating Table 02
 • Operating Table 03
 • Operating Table 04
 • Operating Table 05
 • Operating Table 06
 • Operating Table 01
 • Operating Table 02
 • Operating Table 03
 • Operating Table 04
 • Operating Table 05
 • Operating Table 06

โต๊ะปฎิบัติการกลาง

DIMENSION: