เก้าอี้ปฏิบัติการ

  • Operating Chair 01
  • Operating Chair 02
  • Operating Chair 03
  • Operating Chair 04
  • Operating Chair 01
  • Operating Chair 02
  • Operating Chair 03
  • Operating Chair 04

เก้าอี้ปฏิบัติการ

DIMENSION:

Model: BA–1 : สามารถปรับระดับได้ 0.55 – 0.70 m.
ขนาดที่นั่งของเบาะมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.38 m.

Model: BA–1PU : สูงอยู่ระหว่าง 0.49 – 0.54 m.
ขนาดที่นั่งของเบาะมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 m.

Model: BA – 1 PUW : สูงอยู่ระหว่าง 0.49 – 0.54 m.
ขนาดที่นั่งของเบาะมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.33 m.

Model: BA – 1W : สามารถปรับระดับได้ 0.55– 0.70 m.
ขนาดที่นั่งของเบาะมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.38 m.

Model: BA–2 : สามารถปรับระดับได้ 0.55– 0.70 m.
ขนาดที่นั่งของเบาะมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.38 m.

Model: BA–2W : สามารถปรับระดับได้ 0.55– 0.70 m.
ขนาดที่นั่งของเบาะมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.38 m.

Model: BA–3W : 0.40x0.60x0.82–1.22 m. (WxDxH)

Model: BA–4W/AL : สามารถปรับระดับได้  0.53– 0.67 m.
ขนาดที่นั่งของเบาะมีเส้นผ่าศูนย์กลาง  0.35 m.

Model: ST4-SS : สามารถปรับระดับได้ 0.53– 0.63 m.
ขนาดที่นั่งของเบาะมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.33 m.