ตู้เเขวนลอยติดผนัง

  • Floating Cabinet 01
  • Floating Cabinet 02
  • Floating Cabinet 01
  • Floating Cabinet 02

ตู้เเขวนลอยติดผนัง

DIMENSION: