ตู้สูงติดผนัง

  • High Wall Cabinet 01
  • High Wall Cabinet 02
  • High Wall Cabinet 03
  • High Wall Cabinet 01
  • High Wall Cabinet 02
  • High Wall Cabinet 03

ตู้สูงติดผนัง

DIMENSION :
Model: CC1:0.60x1.20x1.80 m.(WxLxH)
Model: CC2:0.60x1.20x1.80 m.(WxLxH)
Model: CC3:0.60x1.20x1.80 m.(WxLxH)
Model: CC4:0.60x1.20x1.80 m.(WxLxH)
Model: CC5:0.60x1.20x1.80 m.(WxLxH)
Model: CC6:0.60x1.20x1.80 m.(WxLxH)