FT-NIR กับการควบคุมคุณภาพของไอศครีม

FT-NIR กับการควบคุมคุณภาพของไอศครีม

 FT-NIR spectroscopy สามารถวิเคราะห์ตัวอย่างที่เป็นของแข็ง, กึ่งของแข็ง และของเหลว ในห้องปฏิบัติการได้

FT-NIR กับการควบคุมคุณภาพของไอศครีม

       FT-NIR spectroscopy เป็นเครื่องที่สามารถวิเคราะห์ตัวอย่างได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง สำหรับการควบคุมคุณภาพของนมและผลิตภัณฑ์จากนม เช่น ไอศครีม Bruker Optics ขอนำเสนอเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์ตัวอย่างที่เป็น ของแข็ง, ตัวอย่างกึ่งของแข็ง และของเหลวในห้องปฏิบัติการ สามารถใช้ในโรงงานไอศครีมได้ ซึ่งสามารถช่วยในการวิเคราะห์องค์ประกอบที่แน่นอนของผลิตภัณฑ์ไอศครีมในแต่ละขั้นตอนของการผลิตทั้งหมด โดยการใช้หัววัดแบบใยแก้วนำแสงของเครื่อง FT-NIR spectroscopy สำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการหรือในการควบคุมในขั้นตอนของการผลิต พารามิเตอร์ที่สำคัญที่จะใช้ตรวจสอบคุณภาพของผลิภัณฑ์คือ ไขมันและความชื้น/แห้ง ซึ่งการวิเคราะห์ด้วยเครื่อง FT-NIR spectroscopy สามารถให้ผลการวิเคราะห์ได้ภายในไม่กี่วินาที

ข้อดีของเครื่อง FT-NIR spectroscopy

  • ใช้งานง่าย
  • สามารถให้ค่าพารามิเตอร์ที่หลากหลายเพียงการวัดแค่ครั้งเดียว
  • ใช้เวลาในการวิเคราะห์น้อยกว่า 30 วินาที
  • ไม่ต้องใช้ตัวทำละลาย และไม่ต้องมีการเตรียมตัวอย่างก่อนการวัดค่า
  • ให้ผลการวิเคราะห์ที่แม่นยำและมีความถูกต้องสูง

 

 Credit pictures : Bruker Co., Ltd.