ฟูเรียทรานสฟอร์มอินฟาเรด สเปกโตรสโคปี, ฟูเรียทรานสฟอร์มอินฟาเรด สเปกโตรสโคปี,